Lista polubionych mieszkań

Lista jest pusta

  •  

W skład naszej grupy kapitałowej, wchodzą następujące spółki, świadczące usługi deweloperskie:
• Unimax Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniący funkcję jedynego komplementariusza spółek celowych
• Unimax Development Sp. z o.o. Projekt I Sp. k. z siedzibą w Warszawie
• Unimax Development Sp. z o.o. Projekt II Sp. k. z siedzibą w Warszawie
• Unimax Development Sp. z o.o. Projekt III Sp. k. z siedzibą w Warszawie
• Unimax Development Sp. z o.o. Projekt IV Sp. k. z siedzibą w Warszawie
• Unimax Development Sp. z o.o. Projekt V Sp. k. z siedzibą w Warszawie
• Unimax Development Sp. z o.o. Baranówek Sp. k. z siedzibą w Kielcach”

 

Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek nałożony wynikający z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Unimax Development Sp. z o.o. Projekt III Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 56, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544261, posiadająca numer NIP: 5272730442.

 

a. Współadministrowanie
W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingowych, produktów i usług należących do Grupy Unimax Development, współadministratorami Twoich danych osobowych są następujące podmioty:
• Unimax Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniący funkcję jedynego komplementariusza spółek celowych:
• Unimax Development Sp. z o.o. Projekt I Sp. k. z siedzibą w Warszawie
• Unimax Development Sp. z o.o. Projekt II Sp. k. z siedzibą w Warszawie
• Unimax Development Sp. z o.o. Projekt III Sp. k. z siedzibą w Warszawie
• Unimax Development Sp. z o.o. Projekt IV Sp. k. z siedzibą w Warszawie
• Unimax Development Sp. z o.o. Projekt V Sp. k. z siedzibą w Warszawie
• Unimax Development Sp. z o.o. Baranówek Sp. k. z siedzibą w Kielcach

 

2. Inspektor Ochrony Danych
Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- w celu odpowiedzi na zgłoszenie umieszczone poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
- w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym marketingowych, w odniesieniu do produktów własnych i usług (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
- w celu przesyłania drogą telefoniczną informacji handlowych, w tym marketingowych, w odniesieniu do produktów własnych i usług (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
- w celu przesyłania drogą elektroniczna informacji handlowych, w tym marketingowych, w odniesieniu do produktów i usług naszych partnerów biznesowych, którzy współpracują z podmiotami z Grupy (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe wynikające z udzielonej zgody na ich przetwarzanie w celu odpowiedzi na zgłoszenie umieszczone poprzez wypełnienie formularza będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu – czyli odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku zainteresowania naszym produktem, skutkującym zawarciem z nami umowy, Twoje dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO, będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy.
Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w celach handlowych, w tym marketingowych, będziemy przechowywać do czasu odwołania udzielonej zgody. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili za pośrednictwem adresu e-mail sprzedaż@unimaxdevelopment.pl lub w drodze tradycyjnej – na adres ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa.

 

6. Odbiorcy danych
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingowych, produktów i usług należących do partnerów biznesowych współpracujących z podmiotami należącymi do grupy Twoje dane będą udostępnione naszym partnerom biznesowym. W przypadku pozostałych zgód - Twoje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom.

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest ono jednak niezbędne do realizacji celów opisanych w punkcie 3.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Polityka prywatności | Copyright 2015 © Unimax | Designed by Designum.pl

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.